Ensemble

Roaring Cats

Een sprong terug naar de roaring twenties, waar een mix van geluiden uit alle culturen de sound van New Orleans teweegbracht. De muziek was hot en swingend en onmogelijk om bij stil te blijven staan. Roaring Cats zijn het voorbeeld van een tijdloze samensmelting van identiteiten en muzikale ideeën tot een genre die de maatschappij in zijn greep hield voor vele jaren. De band werkt sinds kort samen met danseres Helena Kanini Kiiru, die de uitdaging aanvaarde om binnen de roots van de welbekende jazz een nieuwe spannende samenwerking neer te zetten. 

Een hedendaags voorbeeld van de samensmeltin van verschillende identiteiten en kunst disciplines binnen één show. De eclectische choreografiën van de danseres geven de virtuoze arrangementen en improvisaties een nieuwe kleur en vormen samen een vermakelijk, kleurrijk spektakelstuk. 

Frontman Sam Ghezzi volgt al zingend en dirigerend in de voetstappen van Cab Calloway en vele andere helden van de vroege 20ste eeuw, terwijl hij ook nog over de losse heupen beschikt om hier en daar bij te springen in Helena Kanini's choreografiën.  

 

English: 

Within the boundaries of a culture that feels distant in time but close to the most natural and spontaneous artistic expressions, the band Roaring Cats featuring dancer Helena Kanini Kiiru took the challenge of giving value and new significance to the roots of jazz.
A great contemporary example for melting different identities and art forms in one show: the eclectic numbers of the dancer light up the virtuous arrangements and improvisations of the musicians.

Following the footsteps of Cab Calloway and many others, the frontman Sam Ghezzi sings and conducts the band, while sometimes joining Helena Kanini in one of her choreography or improvisations. 

 

www.samghezzi.com/music/roaring-cats/      

Concerten in 2020 tot en met 2021 van Roaring Cats

2021 | Roaring Cats