Goethe-Institut

Herengracht 470 1017 CA Amsterdam

Het Goethe-Institut is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek. Het instituut bevordert de kennis van de Duitse taal in Nederland en steunt de internationale culturele samenwerking. Het geeft informatie over het culturele, maatschappelijke en politieke leven in Duitsland en is partner voor iedereen die zich actief met de Duitse taal en cultuur bezighoudt.

Samen met openbare en particuliere culturele instellingen ontwikkelt het Goethe-Institut programma's die op veelvoudige manier de uitwisseling tussen Nederland en Duitsland versterken. Daarbij combineert het haar kennis van de hedendaagse Duitse cultuur met de ervaringen en ideeën van partners. Het instituut is onafhankelijk en politiek ongebonden.

rolstoel Concerten in het Goethe-Intitut zijn helaas niet rolstoeltoegankelijk. 

www.goethe.de/ins/nl/ams/nlindex.htm