Logegebouw

Vondelstraat 39-41 1054 GJ Amsterdam

Kennismaking met de werkplaats van de jubilerende 200 jaar oude Loge Willem Fredrik

Vondelstraat 39 huisvest 8 vrijmetselaarsloges. Het logegebouw bestond oorspronkelijk uit twee panden. Het rechterpand op nummer 41 is in 1873 gebouwd door Pierre Cuypers, architect van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station, in opdracht van bierbrouwer Heineken, als ‘Bier- en Koffiehuis Vondel’. Het linkerpand op nummer 39 werd in 1880 gebouwd als balzaal. In 1893 zijn beide panden samengevoegd, in 1903 aangekocht door vrijmetselaar Hendrik de Velde en in 1905 geschonken aan de Vrijmetselaars Stichting Amsterdam. In 2010 is het logegebouw ingrijpend gerestaureerd, mogelijk gemaakt door de verkoop van nummer 41 aan Stadsherstel.

In de 18e eeuw staat vrijmetselarij midden in de wereld, is zij drager van vernieuwing in politiek, in de wetenschap en in de kunsten. Tegenwoordig is vrijmetselarij, althans in Nederland, minder zichtbaar. Gastheer Loge Willem Fredrik formuleert een nieuw elan voor vrijmetselarij in deze tijd. Haar kernactiviteit is nog steeds het opvoeren van eeuwenoude vaak wonderschone ritualen, met zelfkennis als resultaat. Maar de loge komt niet meer 4 maar 2 keer per maand bij elkaar. Willem Fredrik bezoekt loges in het buitenland en organiseert in het logegebouw debatten op onderwerpen die zij relevant of urgent vindt. De loge kent onder haar leden een grote diversiteit in levensstijlen, sociale en professionele achtergronden en politieke oriëntatie. De uniforme werkwijze brengt de leden samen, is formatie, de onderlinge verschillen zijn bron van verandering, van transformatie. De jubilerende 200 jaar oude Loge Willem Fredrik staat weer midden in de wereld, waarvan acte! 

www.willemfredrik.nl