Opgewekt Container

NDSM-werf - tt Neveritaweg 35 1033 WB Amsterdam

Opgewekt.nu laat zien wat er nu al mogelijk is op het gebied van schonere energie. Doel van opgewekt.nu is om iedereen in Nederland de mogelijkheid te geven om mee te denken over gebruik en toepassingen van schone(re) energie. We informeren burgers en het MKB over schonere energie. We zijn ook een beetje ongeduldig bij opgewekt.nu en we vinden dat de discussie beperkt blijft tot de specialisten. En dat terwijl schone energie de eerste en oudste energiebron is: een zeilboot vaart op de wind, een molen maalt dankzij de wind en een waterrad zet dingen in beweging dankzij waterkracht. Olie hoef je niet uit de aarde te pompen maar kan je ook uit zaadjes van planten winnen. Kortom, mogelijkheden genoeg om onze energiebehoefte op een schone manier aan te vullen en te vervullen. Opgewekt.nu biedt het Grachtenfestival graag de groene boorplatforms en de gewoonboot aan om een concert te organiseren. De energie die daar nodig is wordt geheel geleverd door zon, wind of aardwarmte. U vindt opgewekt.nu op de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Tot november 2011 vindt u daar een gratis energie-expo: kunst en energie! Bezoek bijvoorbeeld het tankstation voor auto en geest van Bisscheroux&Voet. Haal de expo-routekaart bij de geWoonboot op woensdag- of vrijdagmiddag tussen 13:00 en 18:00.

www.opgewekt.nu