R.K. Zorgcentrum Sint Jacob

Plantage Middenlaan 52 1018 DH Amsterdam

Woonzorgcentrum Sint Jacob ligt aan de Plantage Middenlaan en is gevestigd in één van de oudste panden van Amsterdam. Medio 1866 werd dit ‘rooms-katholiek oude mannen en vrouwen tehuis’ door bisschop Wilmer ingezegend. De Congregatie van de Zusters van Liefde nam de zorg en verpleging op zich. De bouw van het imposante complex werd mede mogelijk gemaakt door giften en legaten van anonieme gevers. Zij doneerden ook de beeldengroep – de apostel Jacobus met aan zijn zijde een rustende man en vrouw - die nu nog steeds de hoofdingang siert. Anno 2009 kent het woonzorgcentrum 427 bewoners verdeeld over een verzorgingshuisgedeelte en een verpleeghuis. Er wonen mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Sint Jacob is daarnaast gespecialiseerd in de verpleging van Huntingtonpatiënten, de zorg voor mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden, de revalidatie na een beroerte of CVA en de zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond. Er werken circa 450 medewerkers en 150 vrijwilligers in Sint Jacob. Optimale zorgverlening, behandeling en verpleging staan bij ons natuurlijk voorop. Het welzijn neemt echter een speciale plek bij ons in. Daartoe heeft Sint Jacob een druk verenigingsleven met hobbyclubs, muziekverenigingen, cultuurclubs, et cetera. Het leuke hieraan is dat niet alleen cliënten, maar ook medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners lid kunnen worden. Wilt u meer weten over Sint Jacob, één van de woonzorgcentra van OsiraGroep? Kijk dan op www.osiragroep.nl.