Van Hogendorpplein

1051 AW Amsterdam

Het van Hogendorpplein kreeg haar naam per raadsbesluit van 20 januari 1886. Het plein werd vernoemd naar Gijsbert Karel van Hogendorp, een staatsman en ligt dan ook in de Staatsliedenbuurt. In 1956 werd aan de van Hogendorpstraat nog een sportpark naar hem vernoemd Sportpark Van Hogendorpstraat.

Het plein had een driehoek als plattegrond; er heeft enige tijd ook een rotonde gelegen. In 1955 kwam er een speeltuin, ingericht door de Dienst der Publieke Werken, dus waarschijnlijk van de hand van Jacoba Mulder en Aldo van Eyck.

 Het van Hogendorpplein is rolstoeltoegankelijk.