Musici

Joost van Wijmen is kostuumontwerper, doceert en doet onderzoek naar kostuumontwerpen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarnaast werkt hij aan autonome projecten waarin kostuums centraal staan.

www.joostvanwijmen.nl

Concerts in 2014 of Joost van Wijmen